Despre noi

A fost înfiinţată în anul 1894 sub denumirea de Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică a Plugarilor Români din Reşiţa Română. Reuniunea a fost una dintre cele mai importante asociaţii culturale ale Reşiţei, constituind nucleul activităţii corale şi teatrale locale, care a rezistat mai bine de un secol şi care a contribuit la închegarea altor grupări culturale printr-o implicare directă, iar, dacă pe stema municipiului nostru este inclusă simbolic o liră, este bine să reamintim că acest lucru se datorează şi acestei asociaţii.

Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa Română a fost reînfiinţată în luna octombrie 2007 (preşedinte Iliasă Ioan), cu scopul de a continua tradiţiile corale, teatrale, muzicale şi de dansuri ale vechii asociaţii.

Reuniunea s-a înscris, firesc, în mişcarea culturală bănăţeană cu larg caracter de masă, începută la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea. Această asociaţie a reprezentat o adevărată instituţie implicată o mare perioadă de timp în evenimentele comunităţii locale, alături de celelalte asociaţii culturale din Reşiţa.

Factorul principal al reuşitei acţiunilor culturale de masă din Banat a fost nivelul cultural ridicat al ţărănimii; existau, în acea vreme, ţărani-corişti, ţărani-dirijori, ţărani-scriitori şi publicişti, ţărani-actori şi compozitori.

Astfel, dirijorul Corului Reuniunii, Iliasă Ioan, nu numai că a susţinut şi promovat, dar a şi participat în mod direct la activitatea corală din Câlnic, Moniom, Cuptoare, a Corului Sindicatelor şi a corurilor bisericeşti.

În cadrul mişcării corale ţărăneşti a proliferat şi mişcarea teatrală bănăţeană, de o mare amploare şi în ascendent faţă de cea din Ardeal, situaţie recunoscută şi admirată de Iosif Vulcan care aprecia, încă din anul 1889, ca "plugariul nostru din Banat ne-a creat temelia teatrului naţional" iar în anul 1904, în revista "Familia", dr. Iosif Blaga scria că: "În Banat, unde sunt atâtea reuniuni de cântări şi coruri, acestea înseşi s-au pus în fruntea mişcării teatrale. Dau şi concerte şi teatru."

Deşi, în prezent, numărul membrilor asociaţiei este mic, sper ca, în viitor, un număr cât mai mare de persoane să participe şi să susţină activităţile Reuniunii, să devină membrii activi, pentru promovarea tradiţiilor ecumenice, spirituale şi cultural-artistice locale, a diversităţii culturale şi a dialogului inter-cultural.

Pentru cei interesaţi prezint câteva din reglementările mai importante prevăzute în Statutul asociaţiei:

SCOPUL asociaţiei este reluarea, continuarea şi diversificarea activităţilor culturale şi artistice ale vechii asociaţii "Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică a Plugarilor Români din Reşiţa Română", precum şi de a susţine şi promova tradiţiile comunităţii locale în actualul context intercultural.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei se vor organiza următoarele activităţi:

  • reînfiinţarea corului şi a trupei de teatru de amatori a "Reuniunii de Cântări, Lectură şi Muzică a Plugarilor Români din Reşiţa Română";
  • comunicarea şi cooperarea cu organizaţii/programe având scopuri similare din ţară sau străinătate;
  • refacerea fondului arhivistic-documentar al vechii reuniuni.

Calitatea de asociat se dobândeşte, la cererea scrisă şi cu aprobarea adunării generale, de către persoanele care au participat şi susţinut activităţile vechii asociaţii, precum şi de urmaşii acestora.

Pot dobândi calitatea de asociat, la cererea scrisă şi cu aprobarea adunării generale, şi alte persoane, cu condiţia ca, cel puţin un an de zile, să fi susţinut şi participat la activităţile asociaţiei.

În mod excepţional, înainte de împlinirea termenului de un an, la cererea scrisă şi cu aprobarea a 3/4 din numărul membrilor prezenţi în adunarea generală, poate dobândi calitatea de asociat şi persoana care şi-a adus o contribuţie deosebită la promovarea activităţilor cultural-artistice.

(articolul va fi completat cu noi informaţii)

Ioan Iliasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *